Form bảo hành

Không phải lo về lưu trữ bản giấy. Phiếu bảo hành của quý khách hàng có thể được lưu trữ theo liên kết dưới đây

Form bảo hành (Google Form)

Hoặc upload ảnh bản giấy (cần có tài khoản gmail)

Upload ảnh