Dự án

 • Dự án

  Khách sạn Mường Thanh Grand - Đà Nẵng

 • Chủ đầu tư

  Tập đoàn Mường Thanh

 • Địa điểm

  Ngô Quyền, Đà Nẵng

 • Sản phẩm

  Sàn gỗ Original (8mm)

 • Mã thiết kế

  MF 501 - Andes Panga

 • Số lượng

  6.000 m²