Dự án năm 2017

1. Khách sạn RISEMOUNT RESORT - Số 120 đường Nguyễn Văn Thoại, TP. Đà Nẵng

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Inovar (Việt Nam).

- Quy mô: 2.200m2.

- Chủng loại hàng: 8mm AC4 - MF879A SUMATRAN TEAK

- Thời gian hoàn thành: Tháng 1/2017.

2. Làng quốc tế Hướng Dương - Số 35A đường Văn Cao, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội thất Tân Tạo

- Quy mô: 4.800m2.

- Chủng loại hàng: 12mm AC5 - VG330 PLANKED OAK

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2017.

3. FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT - Phúc Yên, Vĩnh Phúc

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Inovar (Việt Nam)

- Quy mô: 3.000m2.

- Chủng loại hàng: Sàn nhựa 5mm - LC2826 VIVO

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2017.

4. The Golden An Khánh (dự án Sông Đà Hoàng Long 32T) - Lô HH6 khu đô thị Nam An Khánh, Hà Nội.

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Inovar (Việt Nam)

- Quy mô: 38.000m2.

- Chủng loại hàng: 8mm AC4 - IV818 ARTICO TEAK

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2017.

5. Trung tâm thương mại và nhà ở HH1 ANLAND Nam Cường - Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Inovar (Việt Nam)

- Quy mô: 32.000m2.

- Chủng loại hàng: 

+ 8mm AC4 - MF560 CANYON ACACIA

+ 12mm AC5 - VG560 CANYON ACACIA

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2017.

6. Chung cư SEASONS AVENUE - Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Inovar (Việt Nam)

- Quy mô: 19.000m2.

- Chủng loại hàng: 8mm AC4 - IV323 TWILIGHT

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2017.

7.  FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT - Tòa nhà FOREST IN THE SKY - Khu biệt thự -  Phúc Yên, Vĩnh Phúc

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Inovar (Việt Nam)

- Quy mô: 3.500m2.

- Chủng loại hàng: 5mm sàn nhựa LCX2825 VALENCIA - LCX3168 HAVAVA

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2017.